Διοικητικές περιφέρειες ή πολιτείες στη χώρα: Κύπρος