Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες σε Makrikápa, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας